Föga överraskande är några wallenbergare med på listan, mer överraskande är att Tove Lifvendahl från Svenska Dagbladet är med. Allvarligast är dock att En av våra folkvalda ministrar återigen