En av de mest återkommande grunderna för att slentrianmässigt stämpla någon som rasist är att denne gör skillnad på folk. Jag är just en sådan – ja, jag