Det är något ovanligt underligt med presidentvalet i USA 2016. Visst är själva konceptet med starka företagsintressen som köper kandidater underligt i sig och odemokratiskt, men denna gång