Den övermodige beskyddaren

Av: Patrik Engellau och Thomas Gür

Många av oss känner att det är mycket med samhället som är fel. Dessvärre är det inte sällan mest en känsla som hämtar näring ur rapporter om bilbränder, rån, sjunkande skolresultat och liknande. Vad som egentligen är problemets kärna är inte så enkelt att själv komma fram till. Svensk media kommer med förslag som hämtade från tanketraditioner som snarare är en del av problemet än som på ett nyktert sätt kan beskriva det.

Engellau och Gür gör ett frimodigt och vällyckat försök att beskriva grundproblemet. De gör det så väl att boken av den anledningen anbefalls å det varmaste! Istället för att vara en 400 sidor akademisk tegelsten så ringar de in de viktigaste iakttagelserna på ca 100 lättlästa sidor.

Kortfattat beskriver författarna vår nuvarande situation som ett resultat av civilsamhällets (inklusive familjens) reträtt. Med regleringar och bidrag har staten kommit att vara den dominerande aktören för att forma värderingar – utan att lyckas.

De många värdegrundsdokument som samlar dam runtom i vårt land talar sitt tydliga språk. Vi har inte längre gemensamma värderingar eller gemensam värdegrund, och därmed rimmar det illa att tala om en gemensam värdegrund. Däremot har vi det gemensamt att våra bidrag kommer från staten och det är kanske det som är det genuint svenska? Alla som är beroende av svenska staten är svenskar.

Många av de problem som vi läser, och hör om har egentligen sin verkliga grund i familjernas och det civila samhällets oförmåga att utöva social kontroll att rätt och slätt uppfostra människor till anständiga samhällsmedborgare. Istället består samhället av individer med en närmast oändlig uppsättning rättigheter, och när dessa inte blir tillgodosedda så kan bilbränder och liknande vandalism bortförklaras med att människor har blivit svikna av samhället.

Beställ den för 75 kr eller ladda ner gratis som pdf

Facebooktwittergoogle_plusmail

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *