Terror Engineering

Frågan hur alla dessa grymma (islamistiska) terrororganisationer tycks växa som svampar ur jorden, har sannolikt flutit omkring i medvetandet på många, även om de för överraskande få har blivit en fråga som måste besvaras för att förstå det nuvarande politiska svaret.

Nedan finns utdrag och länk till en artikel som tar ett förtjänstfullt tag om denna fråga och försöker att med utgångspunkt från vår samtid dra några linjer bakåt i historien för att visa hur terrororganisationer som vi känner från nyhetsrapporteringen idag faktiskt kommit till.

Inte överraskande så kommer terrororganisationer till utan magi – snarare är det en fråga om vapen, möjligheter och utnyttjande av religioner.

Terrorism is thus a social weapon, not of indigenous, individual “actors” and lone wolves, but stage-managed dupes, the patsies and tools of an international oligarchical cartel, as Orwell demonstrated in 1984 with the fictional villain of Immanuel Goldstein. Indeed, who funds these groups?

Läs hela artikeln på souloftheeast.org.

Facebooktwittergoogle_plusmail

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *